Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Čtvrtek 25.5.2017
Nepřítomné třídy0123456789
H1A
H1B
H2A
H2B
H4BMZMZMZMZMZMZMZMZ
OA1PraxPraxPraxPraxPraxPraxPraxPrax
Nepřítomní učitelé0123456789
Baďura Pavel--
Gambová Lucie-..
Grossová Lea--Gam-
Hégr Kamil-Šim-....-Hol--
Chromková Jana....
Kadeřábková Jana-..--
Knedla LubomírPil
Koryťáková Jarmila--..-..-..---
Krzystková Aneta-Kaj
Ozsvaldová Alena..-..Šim
Pillichová Jana-Vid
Sedlářová Miroslava..Kra-
Šimek IvoGro..
Zbranková ZuzanaGamGam..
Sklářová Dana-------
Změny v rozvrzích učitelů:
Baďura Pavel7. hododpadáTEVH4A+zrušeno
8. hododpadáTEVH4A+zrušeno
Gambová Lucie0. hododpadáANJH3Bzrušeno
2. hodsupl. (Zbr)ANJH3A(T1)
6. hodspojeno (Gro)ANJH3A (b)(T1)
7. hodsupl. (Zbr)ANJH3B(T7)
8. hododpadáZSVH1Azrušeno
Grossová Lea2. hododpadáRUJOA1 (a)+
3. hodspojeno (Šim)RUJH3A (b)(T1)
5. hododpadáFRJH2B (b)+
Holeňová Markéta4. hododpadáANJH2B
5. hodpřesun <<ANJH1B(T20)z 7. hod
6. hodsupl. (Heg)ANJH2A(T19)
7. hodpřesun >>ANJH1Bna 5. hod
Chromková Jana6. hododpadáTOSH1Bzrušeno
Kadeřábková Jana3. hododpadáCJLH2A
5. hodsupl. (Kra)CJLH2A(T4)
5. hododpadáCJLOA4zrušeno
Knedla Lubomír3. hododpadáCJLH1A
Krzystková Aneta7. hodsupl. (Sed)CTRH3A(T1)
7. hododpadáHOZOA1
Ozsvaldová Alena8. hododpadáZSVOA1+zrušeno
2.-5. hod Obecný pedagogický dozor
Pillichová Jana1. hodspojeno (Kne)NAPOA1+(T10)
3.-4. hod Obecný pedagogický dozor
Prokop Ivan7. hododpadáZPVH1Azrušeno
8. hododpadáOBNOA4zrušeno
Sedlářová Miroslava6. hododpadáEKPH4B+zrušeno
Skipala Petr2. hododpadáITEOA4zrušeno
Šimek Ivo0. hododpadáANJOA2zrušeno
1. hodsupl. (Heg)ANJOA2(T19)
1. hododpadáANJOA4zrušeno
5. hodsupl. (OZS)ANJOA2 (d)+(T9)
7. hododpadáANJOA4zrušeno
Vidláková Zuzana3. hododpadáUCEOA4zrušeno
4. hodsupl. (Pil)OBNOA3+(T7)
6. hododpadáPEKOA1
Sklářová Dana0.-6. hod Obecný pedagogický dozor
Změny v rozvrzích tříd:
H1A7. hodZPVodpadá(Pri)
8. hodZSVodpadá(Gam)
2.-4. hod Akce školy
H1B1. hodNAP(T10)spojíPillichová Jana(Kne)
5. hodANJ(T20)přesun <<Holeňová Markétaz 7. hod
5. hodTOSodpadá(Chr)
6. hodTOSodpadá(Chr)
7. hodANJpřesun >>na 5. hod
8. hodZSVodpadá(OZS)
2.-4. hod Akce školy
H2A5. hodCJL(T4)suplujeKadeřábková Jana(Kra)
6. hodANJ(T19)suplujeHoleňová Markéta(Heg)
3.-4. hod Akce školy
H2B5. hodANJa(T9)suplujeŠimek Ivo(OZS)
4.-5. hod Akce školy
H3A2. hodANJ(T1)suplujeGambová Lucie(Zbr)
3. hodRUJb(T1)spojíGrossová Lea(Šim)
6. hodANJb(T1)spojíGambová Lucie(Gro)
7. hodCTR(T1)suplujeKrzystková Aneta(Sed)
8. hodUSPodpadá(Zbr)
H3B0. hodANJodpadá(Gam)
4. hodZSV(T7)suplujeVidláková Zuzana(Pil)
7. hodANJ(T7)suplujeGambová Lucie(Zbr)
H4A1. hodCJKodpadá(Kaj)
2. hodUCEodpadá(Sed)
4. hodIKTodpadá(Heg)
6. hodEKPodpadá(Sed)
7. hodTEVodpadá(Bad)
8. hodTEVodpadá(Bad)
H4B1. hodCJKodpadá(Kaj)
2. hodUCEodpadá(Sed)
4. hodNEJodpadá(OZS)
6. hodEKPodpadá(Sed)
7. hodTEVodpadá(Bad)
8. hodTEVodpadá(Bad)
1.-8. hod Maturitní zkoušky
OA11. hodNAP(T10)spojíPillichová Jana(Kne)
8. hodZSVodpadá(OZS)
1.-8. hod praxe
OA20. hodANJodpadá(Šim)
1. hodANJ(T19)suplujeŠimek Ivo(Heg)
5. hodANJd(T9)suplujeŠimek Ivo(OZS)
OA34. hodOBN(T7)suplujeVidláková Zuzana(Pil)
OA41. hodANJodpadá(Šim)
2. hodITEodpadá(Ski)
3. hodUCEodpadá(Vid)
4. hodNEJbodpadá(OZS)
5. hodCJLodpadá(Kaj)
6. hodRUJaodpadá(KOR)
7. hodANJodpadá(Šim)
8. hodOBNodpadá(Pri)
Pedagogický dohled u třídy:
H1A, 2.-4.hod - Ozsvaldová Alena
H1B, 2.-4.hod - Ozsvaldová Alena
H2A, 3.-4.hod - Pillichová Jana
H2B, 4.-5.hod - Ozsvaldová Alena